Gold History

Lịch sử giá mua / bán SJC
SJC Eximbank5,615,000 / 5,645,000
SJC HCM5,605,000 / 5,655,000
SJC Hanoi5,605,000 / 5,657,000
SJC Danang5,605,000 / 5,657,000
SJC Nhatrang5,605,000 / 5,657,000
SJC Cantho5,605,000 / 5,657,000
Đang xem ngày: 28-01-2021 09:44 AM


Vietcombank Exchange Rate
CodeMuaBánSo M/B hôm qua
AUD16,577.02 16,826.46-56.13/ -56.97
CAD17,403.88 17,790.2660.42/ 61.77
CHF23,191.85 23,564.52-102.71/ -104.36
EUR24,465.30 24,758.71-54.13/ -54.78
GBP33,181.08 33,714.2660.39/ 61.35
HKD2,776.332,832.25-0.40/ -0.40
JPY172.82176.130.98/ 0.41
MYR0.005,864.510 / 23.40
SGD15,930.15 16,251.0131.77/ 32.41
THB634.35 660.842.44/ 0.39
USD21,780.0021,840.0010.00/ 0
Updated on: 10-06-2015 08:50 AM

30 Day Gold

60 Day Gold

60 Days Gold

6 Month Gold

6 Month Gold

1 Year Gold

1 Year Gold

5 Year Gold

5 Year Gold

10 Year Gold

10 Year Gold