Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:40 6 like this.
sell stop 39 tp 26 buy lại 26 sell stop 19

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:39 5 like this.
dính 52 còn 47 hết 39 làm gì làm #00025##00030##00018##00011#

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:32 7 like this.
thò 47 tp 82.84 hong thò tp 91/93 mò#00019# xả hơi tí

Bokinhvan - TP. Hồ Chí Minh 16/09/2021 20:29 8 like this.
Hoang9999 - Cà Mau nói tp như Bokinhvan vậy là ăn non, mn có thể dịch SL gồng ăn 8x, 9x cho đã nha.
Nhìn nến ngày Bokinhvan đoán mai vàng giảm tiếp, không chừng giảm về vùng hỗ trợ 1733 và 1722.

Bokinhvan - TP. Hồ Chí Minh 16/09/2021 20:26 7 like this.
Nhìn biểu đồ nến thì khả năng đây là 1 con sóng giảm lớn, giá có thể về test lại vùng 1685 tạo mô hình 2 đáy 1 lần nữa, tuy nhiên để giảm đến đáy 1685 liền thì hơi khó, sau khi vàng giảm mạnh, vàng sẽ đi size way tích lũy xu hướng rồi mới giảm tiếp hay sẽ hồi tăng trở lại. TK

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:21 4 like this.
tp íu#00018##00005##00011##00019#

Bokinhvan - TP. Hồ Chí Minh 16/09/2021 20:17 9 like this.
Tin hiệu phân tích kỹ thuật vùng 1758 đã cho thấy lực mua bắt đáy, khả năng vàng giảm sâu sẽ chậm lại và quay đầu về vùng 1763, 1768, 1773, 1778 có thể từ vùng hỗ trợ 1758, 1753, 1748.
Bokinhvan đang buy nhỏ vùng giá hiện tại, tp 1763, 1768, 1773, SL 1740. TK

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:15 1 like this.
buy gu

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:05 2 like this.
đánh hổ trợ 60+/-2

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 20:04 2 like this.
gold cứ nhận đi đừng ngại#00011#

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:54 3 like this.
gu vuột limit 1372x..5x

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:53 2 like this.
buy gu

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:37 8 like this.
buy gold

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:23 6 like this.
limit 62..47 tuỳ đạn canh níu có #00050##00011#

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:13 6 like this.
8x..91 rỉa

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 19:11 7 like this.
gold rải thêm vài nhát #00011#

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 17:47 4 like this.
sell btc limit 481

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 17:35 3 like this.
48x sell

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 17:32 2 like this.
thò xuống rỉa típ chồi lên sell thêm

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 17:29 3 like this.
rỉa btc

Hoang9999 - Cà Mau 16/09/2021 17:28 4 like this.
buy gold

Nguyenloc0608 - Vĩnh Long 16/09/2021 17:23 9 like this.
Giá chọt ai tin Ý buy 75 qua ok .... #00002#

Nguyenloc0608 - Vĩnh Long 16/09/2021 17:20 10 like this.
Giờ chờ về 84-86-88 canh sell xuống trưoc phiên My chốt Buy luôn ... tại 8x khả năng tin tốt về 20-30u tin xấu qét xuống 70 lên lại.... giờ chờ xem giá chạy ntn về 78 mà về 75 lực bán quá mạnh tin Ý chot Buy 75 ngon ..., chờ chốt ... nhé...!#00000##00018#

Đình Nhân - TP. Hồ Chí Minh 16/09/2021 17:10 4 like this.
Trước 19h mà kit chưa lên lại trên 1784x thì khả năng Mỹ đạo xuống 176x rồi mới lên mạnh đợi tin 19h30

Đình Nhân - TP. Hồ Chí Minh 16/09/2021 17:03 4 like this.
Em đang #00050# 2 lệnh buy 1784.5 và 1778.4 đây

[older messages]