Hoang9999 - Cà Mau 30/11/2021 06:44 0 like this.
gold đóng 1802x mới hấp dẩn

Hoang9999 - Cà Mau 30/11/2021 06:42 0 like this.
btv 578 chồi 585 gớt 572..567

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 22:48 5 like this.
Gold xoạc 70 đóng tháng 1810+-3 mới có ný #00023#
Nghỉ #00034#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 22:33 5 like this.
Cắt sell oil ở 70.2
Trưa sell Gold 98 cài tp 85.5 zậy mà cắt bằng tay 88.x non xèo.

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 22:27 6 like this.
Mụ Oil.đúng điểm sèo 72.6 hùi sáng...chờ đợi là happy #00014#

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 17:58 1 like this.
558/559

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 17:41 4 like this.
đập btc

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 17:00 4 like this.
rỉa btc

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 16:44 4 like this.
Bít kỳ vọng 56+-20 mà chờ hông nổi #00023#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 16:03 5 like this.
Lụm hết sell oil 71.7x ở 70.9 đc 75 pips, trưa 70.4 mà không lụm hết tiếc gì đâu.
Vừa lụm sell bít 57.9x ở 57.25 đc hơn 65 píp, chờ con 56.0 mỏi mòn #00033#

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 14:23 6 like this.
btc muốn hụt hơi. đập

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 13:27 7 like this.
btc ai chửa rỉa thì rỉa chờ sell 578..588

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 10:54 15 like this.
Gian hồ đồn ... thấy ngừi chết đầy đường vì đói (dịch) thì bán vàng và bất động sản, ngày mai nếu mỹ oánh kít 5x đóng tháng dưới 1770 thì xuất hiện con Bearish ngon lành chứ đừng có tưởng #00023#

Minh Phi - Khánh Hòa 29/11/2021 10:42 5 like this.
HK, Mợ ko thấy tối T6 Mềnh khóc rần rần vì Ex rút phích thị trường à? Lúc có lại gần giá đó. "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà.#00004#

Hoa Khanh - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 10:42 4 like this.
chết dạo nì bị sao dính icon hoài thôi em #00070##00010##00045#

Minh Phi - Khánh Hòa 29/11/2021 10:22 4 like this.
Hôm thứ 6 sell non từ 92 cắt tận 81 nhưng sợ lém òy.#00025#

Minh Phi - Khánh Hòa 29/11/2021 10:20 3 like this.
Gold giá này ai giám sell về đái 1779 hông?? Êm thì chưa giám.#00005#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 10:05 8 like this.
Dạ mợ Phi! Tại con long hứng sa lầy con oil dở òm nên cắt bảo toàn vốn thôi ạh.

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 10:04 6 like this.
Vừa book một vé tàu lượn cho con oil 71.7x điểm đến 69+- #00050##00025#

Minh Phi - Khánh Hòa 29/11/2021 09:29 6 like this.
Dì Long T6 cắt sớm con gold. Phải trung kiên như Chín, cố thủ chuyển bại thành thắng. (trong đó có Em).#00005##00006#

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 09:28 13 like this.
OPEC) sẽ dời thời gian diễn ra hai cuộc họp kỹ thuật để có thêm thời gian đánh giá tác động của biến thể Omicron. Chờ báo cáo y tế...tin xấu thì sập mạnh 10u #00016#
Nhoi lên 72.6..đạp #00014#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 08:45 8 like this.
Bọn sàn á điên hết rồi ... 53.x không buy, 57.x buy rần rần #00043##00006#

Hoang9999 - Cà Mau 29/11/2021 08:12 9 like this.
sell btc

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 08:00 6 like this.
Đặt con buy limit gold 71 sáng mà zính thì ấm rồi #00052#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 29/11/2021 07:56 5 like this.
Tp quanh 69.0

[older messages]