Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 21:10 1 like this.
tới giữa 46 goy Bgteam - TP. Hồ Chí Minh

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:57 5 like this.
các bác ai có ý nghĩ đặt buy limit 25 cho em xin lile lào#00006#

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:52 4 like this.
Trưa e cảnh báo oil về 46..e.buy đầu 46...#00004#

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:50 1 like this.
mất 4u, en nghỉ hôm nay#00025#

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:46 1 like this.
48x

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:46 1 like this.
Buy 4

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:35 2 like this.
em thư buy oil cái 47,3 sl 46,9

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:32 1 like this.
hong lẻ nói buy 50 chứ chời chời#00005#

Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:29 2 like this.
#00000# dạ pak..để mình xem thử coi..mình thì kg mún buy nó..mà mình chỉ chờ sell nó thôi ạh#00009#dạ..cảm ơn pak đã chỉ thêm

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:19 7 like this.
Trước trận đại chiến đêm nay, rút đại quân về Valt trú ẩn, chỉ để vài trăm cảm tử quân quyết chiến, cận tin 08:30pm làm đại một phát thả #00033#

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:14 0 like this.
Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh, EU thử kìa. ngâm cứu buy đi

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:13 4 like this.
từ giờ cho đến giửa tháng 3 sóng lớn bao la#00069#

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:09 2 like this.
#00023#, uhm tui sell mà TP ở 109,4, buy buổi sáng ngon bác 9 ơi

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:07 2 like this.
ai buy lước thì tp củng ok dc 8u còn nui thì dời sl hong cho mập gở#00005# cửa lên 80%

Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:07 1 like this.
#00000#Ủa bác gà bé nhỏ...con uj đang chớt mà

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:05 2 like this.
demo khó nhớ, nạp 100u. chơi 0,01 nó mới có cảm giác, tốt nhất phải có cháy TK nữa mới giỏi#00006#

Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 20:02 2 like this.
#00000#vì có lần thấy pak chỉ cách cho pak Nguyên 1213 áh..rồi mình nhìn thử và vô lệnh bên demo áh,,chứ chưa dám vô real..
#00000#

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 20:01 2 like this.
gold cú nầy mà có 54x là đi luôn

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 19:56 1 like this.
dạ nhớ, để em canh chém 56 cái nha#00006#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 19:56 2 like this.
Ze zì Tân ui! Ngu cơ bế quan tỏa cảng tòn cầu ... phương tiện giao thông (tàu, mái bay, ...) xếp bải thì oil về 3x #00004##00018##00005# mấy nay cô chăm chỉ vô gold chứ không zám rớ oil tệ #00025#

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 19:56 0 like this.
Hoang9999
dưới 49 buy banh xác tiếng tây viết sao ta#00041##00025##00005#

like this comment7 Forex 11/02/2020 09:46 Cà Mau
>>#00025##00043#

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 19:53 3 like this.
gà nhỏ nhớ hôm hổm hia nói dầu hoi sao hôn#00011##00018#

Gà Bé Nho - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 19:52 2 like this.
mình không thấy bạn ơi, sáng bụp gold vui quá lên không để ý, đang nuôi UJ thôi ah,Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh bạn cũng chơi kiểu bollinger ah

Hoang9999 - Cà Mau 27/02/2020 19:49 2 like this.
nhớ lúc trước có ai đó nói gu lên 1500..1700 mà bi giờ sao dử quá#00025##00043##00005#

Nga The Legacy - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2020 18:28 2 like this.
#00000#pak gà bé Nhỏ ơi,Sáng nay bác có sell con gù..D1 theo.nến đen nằm dưới bb1 ..và hai nến trước nó nằm trên bb1...sell ở 1,2920 áh pak#00000#

[older messages]