Đào Gia Gạch - Hà Nội 30/07/2021 20:40 0 like this.
Mấy bác cho em. Quỹ S sao xem thấy 0x nó xả. Mà 2x nó mua#00025# có nên tham khảo ổng nữa k nhỉ#00025#

LaBatVi - Đà Nẵng 30/07/2021 20:31 3 like this.
Hong lẻ thèn bán thèn mua#00016#

Đào Gia Gạch - Hà Nội 30/07/2021 20:23 4 like this.
1 là đóng tuần ở 17-19 2 là đóng ở 26x. Để tuần sau nhú sell chảy cho đã#00008#

Đào Gia Gạch - Hà Nội 30/07/2021 20:19 6 like this.
E đang mài dao chờ 17x buy bác 999 nói 0x e lại rời xún 09 buy#00005#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 20:13 6 like this.
thò 04..05 mới đẳng cấp quét hết sl buy ăn mình ên cho nể#00039##00043##00042##00005#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 20:09 6 like this.
15x muốn lúc nào không có#00033##00011#

LaBatVi - Đà Nẵng 30/07/2021 20:08 3 like this.
Chờ 15x hong biết có đến nổi ko

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 20:07 4 like this.
#00024#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 19:54 5 like this.
tp btc ..sell

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 30/07/2021 19:54 5 like this.
Mỹ đạp đẹp...e sèo 28..nhãi 23...5u #00014#

Kitmen01 - Hậu Giang 30/07/2021 19:51 3 like this.
tp sell ngăn 1823 nha mn!#skip!#

Đào Gia Gạch - Hà Nội 30/07/2021 19:47 2 like this.
Giá cứ nhập nhằng này giờ mập k giám vào. Hnay đói. #00025# nó k lên 33x cho sell muốn tọt rồi#00014#

Nguyenloc0608 - Vĩnh Long 30/07/2021 19:41 8 like this.
Cở 15 chắc hơn ngon thì 0x ... roi moi len 38-40

LaBatVi - Đà Nẵng 30/07/2021 19:32 4 like this.
2 xấu 2 tốt

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 19:22 7 like this.
btc toả sáng trước cái coi nè#00033#

Đào Gia Gạch - Hà Nội 30/07/2021 19:16 4 like this.
Dịch k dc ra khỏi nhà. Có em gold đam mê. Mà Âu Á bảo hnay thứ 6 kệ Mập chơi 1 mình#00008#

Hoa Khanh - TP. Hồ Chí Minh 30/07/2021 18:58 3 like this.
Hoang9999 - Cà Mau
còn gu 1391 x đây 999 ơi #00050# ngày qua tới giờ #00011##00045#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:20 5 like this.
ùi trời gu khả năng có 137x.. 70%#00025#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:16 5 like this.
lộn gu 138x

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:15 5 like this.
oil để mập bg xử#00033##00011#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:14 6 like this.
gu chờ sẳn 137x

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:12 6 like this.
làm tròn cho đẹp 04..05

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:11 4 like this.
gold limit đậm đậm 03x04x hên hên khớp#00042##00018##00005#

Hoang9999 - Cà Mau 30/07/2021 18:10 4 like this.
btc limit 39468#00011#

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 30/07/2021 18:06 4 like this.
p Mỹ tụt 72 giữa....#00014# e múc dần lên...cứ 40pips nhãi ra lụm cháo #00004...#

[older messages]