Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 21:06 3 like this.
Bai uj 110.666

Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 21:03 2 like this.
Chốt seo uj 111.318 tại 110.675 #00025#

Viettan - An Giang 15/08/2018 20:51 5 like this.
dính bầu,,,nhầm! dính limit#00015#

Thuvan - Hà Nội 15/08/2018 20:34 3 like this.
Buy rùi chị Kim ui #00000#, e vẫn đg sell nhiệt tình, #00005#.

Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 20:28 4 like this.
Bai Gold 1284.x #00016#

Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 20:22 3 like this.
Uj ợ, xuống tí cho e chốt ợ. Cứ 110.89x wài dị. #00021#

Viettan - An Giang 15/08/2018 16:13 8 like this.
cô cô thưởng iem bình sữa da chưa?#00004#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 16:04 8 like this.
Đã buy bằng chân 85.x + 84.x, còn 82.x+81.x cài tự động #00033#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 15:46 15 like this.
Mập Âu hôm kia xã 1207 xuống 1195 mà nay 1187 chưa buy chốt lời, đêm nay mỹ nó hốt thì có phải là ngu lắm sao ? #00004#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 15:16 12 like this.
Buy nhỏ vùng 118x nhất lả đời đầu 84-80 tp ngắn kím gạo chừa một ít cài tp 1204 #00033#

Đoàn Dự - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 11:52 18 like this.
#00011# có 1187 rồi nha. Canh buy lại vùng 85-81 tp 91-94 . Sell lại 95-98 tp 7x.
Tham khảo.#00014#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 11:41 4 like this.
Rút cắt hết nghỉ nguyên tháng cô hồn #00025#

Silvergold - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 10:58 4 like this.
xuống 8x rồi kìa Cô Long ui #00000#

Silvergold - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 10:46 3 like this.
đợi con Uindex lên 97 thôi

Thuvan - Hà Nội 15/08/2018 09:09 6 like this.
Gu và Eu vẫn trong trend giảm chị Kim Ky ui#00000#. Em cứ canh cao là sell thui. cứ lên là đè con gù xuống#00005#. Sợ nó lại chọt xuống 1.25 như cô Long nói thì chít#00006#

Hctuong - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 09:07 5 like this.
hỗm e mất sì cháy đít con gù là nghỉ chơi nó lun #00022# , gù phá qua hỗ trợ elliot 1289x theo e mò dài hạn khả năng nó sẽ tét lại đáy 11xx năm xưa hoặc thấp hơn k chừng ( brexit 2019 ) , tốt nhứt nghỉ con này cho nó phẻ #00045#

Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 08:54 3 like this.
e dí gù đỏ lòm #00043#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 08:01 3 like this.
Buy 92.11 #00025# tp97 thả rông #00043##00044##00045#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 07:39 1 like this.
Sell lúc này được phong anh hùng hay sao mà hum qua sell 97.44 sáng nó tặng thêm 0.3u #00005#

Kim Ky - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 07:31 4 like this.
Seo uj 111.318

Long4 - TP. Hồ Chí Minh 15/08/2018 06:27 4 like this.
Mua úc 0.724x thả tp 0.741x#00025#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 14/08/2018 21:08 8 like this.
Tp buy 94.x tại 97
Xuống 8x mi chết ví tau, trách gì lên hông nổi thì ra tại tỷ Hươ vèng #00045#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 14/08/2018 20:53 3 like this.
Chốt 97 chắc do em nặng mông #00039#!#gottarun!#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 14/08/2018 18:53 10 like this.
Đã Buy dò giữ chổ 1194.4 tp 1207 #00033#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 14/08/2018 18:40 12 like this.
1193 không hồi nổi 1199 thì canh hốt 118x, chơi nhỏ khỏi sì nhưng nếu sì thì phải 1158 tránh lệnh cắt kỷ thuật lột sì, tp 1207 #00033#

[older messages]