Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 20:04 9 like this.
còn chốt thì phải dưới 72 nếu đén 23h kho chốt củng kho dính sì thì canh 78/79 ra

Viettan - An Giang 26/04/2019 20:03 4 like this.
xanh nửa kìa 9999...ê! làm cái gì chảy nước miếng thấy ghê vậy#00021#, thấy người ta en mà thèm hả?

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 20:01 6 like this.
sell là sì 85 cho an toàn nhe anh em

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 19:58 6 like this.
t6 là kho đùa với mập dc

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 19:55 4 like this.
có em ốm ốm nào đưa dìa đóng h1 80 chứ ở đay sell là xỉu#00006#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 19:53 4 like this.
đưa đầu ga xe lửa #00005#

Viettan - An Giang 26/04/2019 19:52 2 like this.
gòi! bị ký lủng sọ, xỉu chưa?#00035#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 19:52 2 like this.
sell nhé hia 83x

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 19:50 3 like this.
#00005# quét sì thấy ham

Viettan - An Giang 26/04/2019 19:31 5 like this.
hú hú , chốt 1/2 nhe 9999, còn 1/2 thì kéo sl=e, ko nói thì 999 kiện ra phường à#00035#

Silvergold - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 15:27 3 like this.
kit nó đang tìm lực lên 86 đó h9 #00010#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 15:21 4 like this.
nàm mún gớt ...!#heart!##00005#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 15:20 5 like this.
đúng ra kit 82x tại hia sell nên 83 luôn#00025##00043##00005#

Viettan - An Giang 26/04/2019 13:31 8 like this.
sell!

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 10:33 5 like this.
Nghe 9 hù ghê quá, chiều nay cô sẽ thoát lệnh cho Tài về Mo nghỉ đánh tin, tuần sau tiếp tục nộp tiền cho mụp #00005#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 10:23 5 like this.
dí dụ chải 58..62 đóng chèm bẹp ..thì sao ta chắc hia chếch quá #00043# lo lo^motor^

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 10:21 8 like this.
tuyên bố luôn đêm nay mà ấp hong chịu chải hia nghỉ chơi cho hết tháng nầy luôn#00005##00025##00042##00043##00044##00006##00015# chời chời dởn quoài#00018##00005#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 09:52 7 like this.
Hôm nay khả năng đóng 7x (quanh 77) mà Sil, chủ íu ủn hốt sì #00033#

Silvergold - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 09:44 5 like this.
tối sell dc 82 mà chưa chốt dc, sáng ra lu xu bu ...... #00020#

Cô cho xin kịch bản của kit hôm nay #00000#

Silvergold - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 09:39 3 like this.
kit đang đi theo con đường tơ tầm của Xi

https://www.forexfactory.com/news.php?do=news&id=912223

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 09:36 6 like this.
80.x là chuẩn ròy, quay lại quanh 78 đón khách đi, bộ sèm xác gàkàmao hở ? #00004#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 09:23 6 like this.
Sáng buy 78 run bà cố, vừa cắt 80.65, chờ buy một lệnh nhỏ 78.x tp 90.9 đánh tin #00033#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 08:19 7 like this.
Tối qua cô sell 80.x + 81.x nhưng chạy vã 77.x #00033#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 26/04/2019 08:18 6 like this.
Nhìn thấy gì không 9iêu ?
7 ngày rơi qua 80 chưa một ngày đóng dưới 72 + hổ trợ W và Mn
Tối nay bỏ qua tin cb, nhòm chart thôi thì thấy nhú tới 9x min 91.9 #00004#

Hoang9999 - Cà Mau 26/04/2019 07:38 9 like this.
giá sw đìu chỉnh để vô sóng 4 thui mọi người làm dì gê dị nhập tâm thấy ớn hè 00018##00005#^coffee-cup^^cigar^
1242...48 hia chờ dơn dí kit cho vui#00015#

[older messages]