Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:38 10 like this.
Sell lại 54x

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:38 6 like this.
Tệ nhứt củng to 42. 46#00011#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:36 4 like this.
Tp 1 gold 1 BTC lấy lại cảm giác#00005#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:34 4 like this.
Sài sự thặc kéo 44 chứ hong 44x sell 45x chứ hơn phải 45 thầy dáo gì mà bóp méo quá gúm#00025##00005#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:33 6 like this.
Uằ thấy up câis muốn nói sao củng đc sao lún nay hong nói #00021##00005# thấy dị chứ chút thấy còn 45x muốn sell mà hong đc ớ hơ hơ#00018##00005##00011#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 22/01/2021 22:19 3 like this.
Đặt sì kéo 44x mà còn sell lại 45. Chỉ có kà 9 mới làm điều không tưởng. Hâm mộ thẹc #00002##00011#
Chúc cả nhà trade tốt #00019#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:19 4 like this.
Vô cản h1#00011#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 22/01/2021 22:17 3 like this.
Hết lệnh nên ngủ sớm cho nó phẻ #00019#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 22/01/2021 22:16 2 like this.
Gió trở chiều mà là 9 vẫn còn mê sell hử. Gòn vui vẻ nhoa #00005##00003#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:15 3 like this.
Tp đc cái củ gòn cái mới#00050#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:15 2 like this.
Cho nhát gold

LaBatVi - Đà Nẵng 22/01/2021 22:10 4 like this.
Btc hồi 37 lại đi sel nhồi, gold hồi 6x cũng sell nhồi, nuôi sàn à

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 22:08 1 like this.
BTC dính luôn gòn tá lả 326#00021##00025##00005##00011#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:59 3 like this.
Nhồi 52x

Đào Gia Gạch - Hà Nội 22/01/2021 21:50 1 like this.
Doj gold. Ắm dc vỗ lớn chút#00010# 10u. Nghỉ ấm thui#00025#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:45 2 like this.
Nhồi

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:44 1 like this.
Dính 48x

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:43 1 like this.
Sell 45x

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:42 0 like this.
Quét sl là hong đùi rồi#00005#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:41 0 like this.
Nếu mỉ đăy lên giờ nầy âu ra rớt lại

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:39 3 like this.
Âu nhận giờ nó buy lên mỉ đâu có khùng đây lên cho áu TP.. quét sl âu cho nể#00011#

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:36 2 like this.
Thả TP cho máo

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:34 2 like this.
Sl 44 có gì còn đc nửa u#00021##00025##00005##00011#

Bokinhvan - TP. Hồ Chí Minh 22/01/2021 21:29 9 like this.
Bokinhvan nhận thấy lực buy vùng 1838 khá tốt.
Bokinhvan vừa vào lệnh buy vùng 1842x. Sl 1830, Tp 1848, 1853.
Nếu có giá 1838, 1833 buy thêm. Sl 1830. Tk

Hoang9999 - Cà Mau 22/01/2021 21:11 7 like this.
Gold sl 45x nất 1 u cho phẻ gà#00025##00005#

[older messages]