Fxpro Banner Spread

 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2024-05-27
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2024-05-24
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2024-05-23
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2024-05-22

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59