Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2022-08-16
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2022-08-15
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2022-08-12
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2022-08-11

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1774,00.

  Khuyến nghị :

  hồi phục ngắn hạn lên 1796,00.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 1774,00, kỳ vọng 1765,50 và 1760,00.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 1779,50 và 1788,80)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1774,00


  1780,55


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1806,00
  1801,00
  1796,00
  1774,00
  1765,50
  1760,00


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 90,20

  Khuyến nghị:

  bÁN ở dưới mức tỷ giá 90,20 với mục tiêu mở rộng lên 86,80 & 85,00.

  Chiến lược thay thế:

  nếu vượt qua 90,20 có thể tăng tới 91,35 & 92,75.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số tiến đến vùng kháng cự quanh điểm 90,20.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  90,20


  89,36


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  92,75
  91,35
  90,20
  86,80
  85,00
  83,50


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 132,79.

  Khuyến nghị :

  xu hướng tăng lấn át khi 132,79 hỗ trợ.

  Kịch bản thay thế:

  giảm phá vỡ mức 132,79, sẽ kỳ vọng 132,23 và 131,90.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 133,11 và 133,25)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  132,79


  133,30


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  134,66
  134,33
  133,99
  132,79
  132,23
  131,90


  1,2867 là điểm trục của chúng tôi.

  Khuyến nghị :

  khi 1,2867 là điểm hỗ trợ, trông chờ 1,2977.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 1,2867, kỳ vọng 1,2827 và 1,2803.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 1,2905 và 1,2842)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2867


  1,2903


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3001
  1,2977
  1,2953
  1,2867
  1,2827
  1,2803


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1,2084.

  Khuyến nghị :

  xu hướng giảm lấn át khi 1,2084 là điểm kháng cự.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1,2084, trông chờ 1,2115 và 1,2134.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,2078 và 1,2101)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2084


  1,2057


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2134
  1,2115
  1,2084
  1,2018
  1,2000
  1,1981


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1,0189.

  Khuyến nghị :

  xu hướng giảm lấn át khi 1,0189 là điểm kháng cự.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1,0189, trông chờ 1,0221 và 1,0240.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,0185 và 1,0222)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,0189


  1,0162


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,0240
  1,0221
  1,0189
  1,0121
  1,0102
  1,0084


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 0,6998.

  Khuyến nghị :

  hồi phục ngắn hạn lên 0,7073.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 0,6998, kỳ vọng 0,6972 và 0,6956.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,7030 và 0,7070)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6998


  0,7023


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7089
  0,7073
  0,7057
  0,6998
  0,6972
  0,6956