Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-04-26
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-04-25
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-04-24
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-04-23

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1276,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1276,00 với mục tiêu 1285,00 & 1287,00.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1276,00, có thể tới 1273,00 & 1270,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1276


  1279,8


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1290
  1287
  1285
  1276
  1273
  1270


  Điểm xoay: 65,40

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 65,40 với mục tiêu 64,25 & 63,95.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 65,40, có thể tới 65,80 & 66,15.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  65,4


  64,92


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  66,15
  65,8
  65,4
  64,25
  63,95
  63,6


  Điểm xoay: 111,45

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 111,45 với mục tiêu 111,90 & 112,05.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 111,45, có thể tới 111,25 & 111,05.

  Tư vấn kĩ thuật:

  một vùng hỗ trợ tại 111,45 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  111,45


  111,65


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  112,25
  112,05
  111,90
  111,45
  111,25
  111,05


  Điểm xoay: 1,3500

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,3500 với mục tiêu 1,3460 & 1,3430.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,3500, có thể tới 1,3520 & 1,3540.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3500


  1,3481


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3540
  1,3520
  1,3500
  1,3460
  1,3430
  1,3410


  Điểm xoay: 1,2915

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,2915 với mục tiêu 1,2885 & 1,2865.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,2915, có thể tới 1,2945 & 1,2960.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI mất động lực tăng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2915


  1,2902


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2960
  1,2945
  1,2915
  1,2885
  1,2865
  1,2845


  Điểm xoay: 1,1160

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,1160 với mục tiêu 1,1115 & 1,1090.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,1160, có thể tới 1,1180 & 1,1205.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1160


  1,1136


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1205
  1,1180
  1,1160
  1,1115
  1,1090
  1,1075


  Điểm xoay: 0,7005

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 0,7005 với mục tiêu 0,7035 & 0,7050.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 0,7005, có thể tới 0,6985 & 0,6970.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,7005


  0,7024


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7080
  0,7050
  0,7035
  0,7005
  0,6985
  0,6970