Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-10-18
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-10-17
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-10-16
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-10-15

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1488,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1488,00 với mục tiêu 1497,00 & 1500,00.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1488,00, có thể tới 1484,00 & 1481,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1488


  1492,5


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1503
  1500
  1497
  1488
  1484
  1481


  Điểm xoay: 53,50

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 53,50 với mục tiêu 54,15 & 54,40.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 53,50, có thể tới 53,15 & 52,85.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  53,5


  53,9


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  54,9
  54,4
  54,15
  53,5
  53,15
  52,85


  Điểm xoay: 108,70

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 108,70 với mục tiêu 108,45 & 108,30.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 108,70, có thể tới 108,85 & 108,95.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  108,70


  108,58


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  108,95
  108,85
  108,70
  108,45
  108,30
  108,10


  Điểm xoay: 1,3155

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,3155 với mục tiêu 1,3125 & 1,3100.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,3155, có thể tới 1,3180 & 1,3195.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3155


  1,3137


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3195
  1,3180
  1,3155
  1,3125
  1,3100
  1,3080


  Điểm xoay: 1,2890

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,2890 với mục tiêu 1,2800 & 1,2755.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,2890, có thể tới 1,2930 & 1,2990.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2890


  1,2849


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2990
  1,2930
  1,2890
  1,2800
  1,2755
  1,2715


  Điểm xoay: 1,1105

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,1105 với mục tiêu 1,1140 & 1,1160.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,1105, có thể tới 1,1085 & 1,1065.

  Tư vấn kĩ thuật:

  ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1105


  1,1122


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1180
  1,1160
  1,1140
  1,1105
  1,1085
  1,1065


  Điểm xoay: 0,6810

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 0,6810 với mục tiêu 0,6850 & 0,6870.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 0,6810, có thể tới 0,6790 & 0,6775.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6810


  0,6832


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6890
  0,6870
  0,6850
  0,6810
  0,6790
  0,6775