Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-27
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-26
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-25
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-24

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1636,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1636,00 với mục tiêu 1664,00 & 1671,00.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1636,00, có thể tới 1625,00 & 1613,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1636,00


  1649,00


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1681,00
  1671,00
  1664,00
  1636,00
  1625,00
  1613,00


  Điểm xoay: 48,80

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 48,80 với mục tiêu 47,10 & 46,60.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 48,80, có thể tới 49,50 & 50,15.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  48,80


  47,99


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  50,15
  49,50
  48,80
  47,10
  46,60
  46,00


  Điểm xoay: 110,45

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 110,45 với mục tiêu 109,85 & 109,60.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 110,45, có thể tới 110,65 & 110,85.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  110,45


  110,05


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  110,85
  110,65
  110,45
  109,85
  109,60
  109,45


  Điểm xoay: 1,3310

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3310 với mục tiêu 1,3360 & 1,3385.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3310, có thể tới 1,3285 & 1,3270.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3310


  1,3338


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3405
  1,3385
  1,3360
  1,3310
  1,3285
  1,3270


  Điểm xoay: 1,2905

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,2905 với mục tiêu 1,2935 & 1,2950.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,2905, có thể tới 1,2890 & 1,2870.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2905


  1,2925


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2970
  1,2950
  1,2935
  1,2905
  1,2890
  1,2870


  Điểm xoay: 1,0880

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,0880 với mục tiêu 1,0920 & 1,0940.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,0880, có thể tới 1,0860 & 1,0845.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,0880


  1,0907


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,0960
  1,0940
  1,0920
  1,0880
  1,0860
  1,0845


  Điểm xoay: 0,6570

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 0,6570 với mục tiêu 0,6540 & 0,6530.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 0,6570, có thể tới 0,6590 & 0,6605.

  Tư vấn kĩ thuật:

  khi chỉ số không vượt qua 0,6570 khả năng quay về 0,6540 là rất lớn.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6570


  0,6550


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6605
  0,6590
  0,6570
  0,6540
  0,6530
  0,6515