Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2018-10-17
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-10-16
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-10-15
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-10-12

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  17/10/2018 1:04 CH

  Điểm xoay: 1180,00

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1180,00 với mục tiêu 1240,00 & 1280,00.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1180,00, có thể tới 1160,00 & 1125,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


  1310,00 ***
  1280,00 ***
  1240,00 ***
  1221,70
  1180,00 ***
  1160,00 ***
  1125,00 **


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  17/10/2018 12:56 CH

  Điểm xoay: 70,00

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 70,00 với mục tiêu 76,90 & 81,75.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 70,00, có thể tới 66,80 & 64,40.

  Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


  83,50 **
  81,75 **
  76,90 ***
  71,91
  70,00 ***
  66,80 **
  64,40 ***


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  17/10/2018 12:45 CH

  Điểm xoay: 112,50

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,50 với mục tiêu 111,95 & 111,70.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 112,50, có thể tới 112,75 & 112,95.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


  112,95
  112,75
  112,50
  112,17
  111,95
  111,70
  111,60


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  17/10/2018 12:11 CH

  Điểm xoay: 1,2930

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2930 với mục tiêu 1,2975 & 1,3000.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2930, có thể tới 1,2910 & 1,2895.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


  1,3030
  1,3000
  1,2975
  1,2956
  1,2930
  1,2910
  1,2895


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  17/10/2018 12:24 CH

  Điểm xoay: 1,3195

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3195 với mục tiêu 1,3140 & 1,3115.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3195, có thể tới 1,3225 & 1,3255.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


  1,3255
  1,3225
  1,3195
  1,3162
  1,3140
  1,3115
  1,3080


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  17/10/2018 12:02 CH

  Điểm xoay: 1,1580

  Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1558 với mục tiêu 1,1540 & 1,1515.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1580, có thể tới 1,1595 & 1,1610.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


  1,1610
  1,1595
  1,1580
  1,1558
  1,1540
  1,1515
  1,1485


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  17/10/2018 12:01 CH

  Điểm xoay: 0,7125

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7125 với mục tiêu 0,7150 & 0,7165.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7125, có thể tới 0,7115 & 0,7100.

  Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7125 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


  0,7185
  0,7165
  0,7150
  0,7135
  0,7125
  0,7115
  0,7100


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..