Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2023-06-05
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-06-02
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-06-01
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-05-31

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1957,00.

  Khuyến nghị :

  xu hướng giảm lấn át khi 1957,00 là điểm kháng cự.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1957,00, trông chờ 1964,00 và 1968,00.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang bán quá nhiều (<30). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1965,40 và 1973,00)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1957,00


  1950,16


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1968,00
  1964,00
  1957,00
  1937,50
  1933,00
  1929,00


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 70,95

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 70,95 với mục tiêu mở rộng lên 72,85 & 73,55.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 70,95 có thể giảm tới 69,95 & 69,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  điểm kháng cự tiếp theo là 72,85 và sau là 73,55.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  70,95


  71,98


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  74,60
  73,55
  72,85
  70,95
  69,95
  69,00


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 139,60

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 139,60 với mục tiêu mở rộng lên 140,35 & 140,65.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 139,60 có thể giảm tới 139,30 & 139,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ báo RSI tăng báo hiệu xu thế tiếp tục tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  139,60


  140,06


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  140,90
  140,65
  140,35
  139,60
  139,30
  139,00


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1,3388.

  Khuyến nghị :

  hồi phục ngắn hạn lên 1,3507.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 1,3388, kỳ vọng 1,3346 và 1,3321.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,3430 và 1,3433)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3388


  1,3425


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3532
  1,3507
  1,3482
  1,3388
  1,3346
  1,3321


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1,2476.

  Khuyến nghị :

  xu hướng giảm lấn át khi 1,2476 là điểm kháng cự.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1,2476, trông chờ 1,2504 và 1,2520.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang bán quá nhiều (<30). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,2491 và 1,2515)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2476


  1,2452


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2520
  1,2504
  1,2476
  1,2416
  1,2400
  1,2383


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 1,0741.

  Khuyến nghị :

  xu hướng giảm lấn át khi 1,0741 là điểm kháng cự.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1,0741, trông chờ 1,0774 và 1,0794.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,0737 và 1,0753)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,0741


  1,0710


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,0794
  1,0774
  1,0741
  1,0668
  1,0648
  1,0628


  Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 0,6636.

  Khuyến nghị :

  mục tiêu 0,6554.

  Kịch bản thay thế:

  trên 0,6636, trông chờ 0,6668 và 0,6687.

  Bình luận :

  Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 0,6617 và 0,6605)

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6636


  0,6611


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6687
  0,6668
  0,6636
  0,6573
  0,6554
  0,6535