Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-12-13
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-12-12
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-12-11
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-12-10

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1470,50

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1470,50 với mục tiêu 1464,00 & 1461,50.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1470,50, có thể tới 1475,50 & 1479,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1470,5


  1467,3


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1479
  1475,5
  1470,5
  1464
  1461,5
  1458,5


  Điểm xoay: 63,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 63,00 với mục tiêu 55,30 & 50,40.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 63,00, có thể tới 69,50 & 76,75.

  Tư vấn kĩ thuật:

  khi đường kháng cự 63,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  63


  59,49


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  76,75
  69,5
  63
  55,3
  50,4
  42


  Điểm xoay: 109,30

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 109,30 với mục tiêu 109,95 & 110,25.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 109,30, có thể tới 109,00 & 108,80.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  109,30


  109,66


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  110,50
  110,25
  109,95
  109,30
  109,00
  108,80


  Điểm xoay: 1,3175

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,3175 với mục tiêu 1,3145 & 1,3125.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,3175, có thể tới 1,3195 & 1,3225.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3175


  1,3164


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3225
  1,3195
  1,3175
  1,3145
  1,3125
  1,3100


  Điểm xoay: 1,3370

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3370 với mục tiêu 1,3540 & 1,3635.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3370, có thể tới 1,3300 & 1,3225.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3370


  1,3473


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3700
  1,3635
  1,3540
  1,3370
  1,3300
  1,3225


  Điểm xoay: 1,1145

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,1145 với mục tiêu 1,1200 & 1,1225.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,1145, có thể tới 1,1120 & 1,1100.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1145


  1,1174


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1250
  1,1225
  1,1200
  1,1145
  1,1120
  1,1100


  Điểm xoay: 0,6905

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 0,6905 với mục tiêu 0,6940 & 0,6965.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 0,6905, có thể tới 0,6890 & 0,6865.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6905


  0,6921


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6990
  0,6965
  0,6940
  0,6905
  0,6890
  0,6865