Bản tin phân tích trend tăng giảm cặp tiền tệ ngoại hối hàng ngày - Daily Trend Analysis
Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2018-08-16
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-08-15
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-08-14
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-08-13

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  16/08/2018 2:17 SA

  Điểm xoay: 1184,00

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1184,00 với mục tiêu 1170,00 & 1165,00.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1184,00, có thể tới 1188,00 & 1191,50.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


  1191,50
  1188,00
  1184,00
  1176,40
  1170,00
  1165,00
  1160,00


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  16/08/2018 2:19 SA

  Điểm xoay: 65,85

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 65,85 với mục tiêu 64,30 & 63,60.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 65,85, có thể tới 66,60 & 67,25.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.


  67,25
  66,60
  65,85
  65,03
  64,30
  63,60
  63,00


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  16/08/2018 2:34 SA

  Điểm xoay: 110,90

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,90 với mục tiêu 110,45 & 110,30.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 110,90, có thể tới 111,10 & 111,45.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.


  111,45
  111,10
  110,90
  110,65
  110,45
  110,30
  110,05


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  16/08/2018 2:32 SA

  Điểm xoay: 1,3120

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3120 với mục tiêu 1,3150 & 1,3175.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3120, có thể tới 1,3090 & 1,3065.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


  1,3190
  1,3175
  1,3150
  1,3135
  1,3120
  1,3090
  1,3065


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  16/08/2018 2:33 SA

  Điểm xoay: 1,2735

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2735 với mục tiêu 1,2665 & 1,2640.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2735, có thể tới 1,2780 & 1,2820.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


  1,2820
  1,2780
  1,2735
  1,2700
  1,2665
  1,2640
  1,2600


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  16/08/2018 2:33 SA

  Điểm xoay: 1,1365

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1365 với mục tiêu 1,1320 & 1,1300.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1365, có thể tới 1,1385 & 1,1430.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.


  1,1430
  1,1385
  1,1365
  1,1350
  1,1320
  1,1300
  1,1275


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  16/08/2018 2:32 SA

  Điểm xoay: 0,7250

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7250 với mục tiêu 0,7220 & 0,7205.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7250, có thể tới 0,7290 & 0,7325.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.


  0,7325
  0,7290
  0,7250
  0,7235
  0,7220
  0,7205
  0,7180


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..