Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2023-02-09
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-02-08
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-02-07
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2023-02-06

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1886,00

  Khuyến nghị:

  bÁN ở dưới mức tỷ giá 1886,00 với mục tiêu mở rộng lên 1869,00 & 1860,00.

  Chiến lược thay thế:

  nếu vượt qua 1886,00 có thể tăng tới 1896,00 & 1909,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  các chỉ báo kỹ thuật trong ngày phức tạp.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1886,00


  1879,90


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1909,00
  1896,00
  1886,00
  1869,00
  1860,00
  1852,00


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 77,15

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 77,15 với mục tiêu mở rộng lên 79,60 & 80,50.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 77,15 có thể giảm tới 76,30 & 75,50.

  Tư vấn kĩ thuật:

  điểm kháng cự tiếp theo là 79,60 và sau là 80,50.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  77,15


  78,50


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  81,20
  80,50
  79,60
  77,15
  76,30
  75,50


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 131,00

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 131,00 với mục tiêu mở rộng lên 131,80 & 132,00.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 131,00 có thể giảm tới 130,65 & 130,35.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  131,00


  131,41


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  132,30
  132,00
  131,80
  131,00
  130,65
  130,35


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1,3420

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 1,3420 với mục tiêu mở rộng lên 1,3470 & 1,3490.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 1,3420 có thể giảm tới 1,3400 & 1,3380.

  Tư vấn kĩ thuật:

  ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3420


  1,3433


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3520
  1,3490
  1,3470
  1,3420
  1,3400
  1,3380


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1,2050

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 1,2050 với mục tiêu mở rộng lên 1,2140 & 1,2170.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 1,2050 có thể giảm tới 1,2030 & 1,2010.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2050


  1,2097


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2200
  1,2170
  1,2140
  1,2050
  1,2030
  1,2010


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1,0705

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 1,0705 với mục tiêu mở rộng lên 1,0765 & 1,0780.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 1,0705 có thể giảm tới 1,0680 & 1,0665.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,0705


  1,0739


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,0800
  1,0780
  1,0765
  1,0705
  1,0680
  1,0665


  Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 0,6930

  Khuyến nghị:

  mUA ở trên mức tỷ giá 0,6930 với mục tiêu mở rộng lên 0,6970 & 0,6995.

  Chiến lược thay thế:

  nếu xuống dưới 0,6930 có thể giảm tới 0,6915 & 0,6900.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6930


  0,6944


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7020
  0,6995
  0,6970
  0,6930
  0,6915
  0,6900