Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2017-12-13
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-12-12
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-12-11
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-12-08

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  13/12/2017 12:58 CH

  Điểm xoay: 1246,00

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1246,00 với mục tiêu 1238,50 & 1235,50.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1246,00, có thể tới 1251,50 & 1256,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.


  1256,00
  1251,50
  1246,00
  1244,00
  1238,50
  1235,50
  1233,00


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  13/12/2017 1:06 CH

  Điểm xoay: 57,65

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 57,65 với mục tiêu 57,10 & 56,85.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 57,65, có thể tới 58,05 & 58,55.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.


  58,55
  58,05
  57,65
  57,54
  57,10
  56,85
  56,55


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  13/12/2017 1:06 CH

  Điểm xoay: 113,55

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,55 với mục tiêu 113,10 & 112,80.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 113,55, có thể tới 113,75 & 114,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


  114,00
  113,75
  113,55
  113,30
  113,10
  112,80
  112,55


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  13/12/2017 1:08 CH

  Điểm xoay: 1,2845

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2845 với mục tiêu 1,2890 & 1,2925.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2845, có thể tới 1,2810 & 1,2780.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


  1,2960
  1,2925
  1,2890
  1,2870
  1,2845
  1,2810
  1,2780


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  13/12/2017 1:06 CH

  Điểm xoay: 1,3350

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3350 với mục tiêu 1,3300 & 1,3270.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3350, có thể tới 1,3375 & 1,3400.

  Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3350 khả năng quay về 1,3300 là rất lớn.


  1,3400
  1,3375
  1,3350
  1,3320
  1,3300
  1,3270
  1,3230


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  13/12/2017 1:05 CH

  Điểm xoay: 1,1770

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1770 với mục tiêu 1,1735 & 1,1715.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1770, có thể tới 1,1790 & 1,1810.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


  1,1810
  1,1790
  1,1770
  1,1750
  1,1735
  1,1715
  1,1690


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  13/12/2017 1:04 CH

  Điểm xoay: 0,7540

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7540 với mục tiêu 0,7595 & 0,7615.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7540, có thể tới 0,7515 & 0,7500.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


  0,7635 **
  0,7615 **
  0,7595 **
  0,7565
  0,7540 ***
  0,7515 **
  0,7500 ***


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..