Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2018-04-23
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-04-20
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-04-19
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-04-18

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  23/04/2018 12:03 CH

  Điểm xoay: 1339,50

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1339,50 với mục tiêu 1331,00 & 1326,00.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1339,50, có thể tới 1344,50 & 1347,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


  1347,00
  1344,50
  1339,50
  1334,07
  1331,00
  1326,00
  1321,50


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  23/04/2018 12:14 CH

  Điểm xoay: 68,60

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,60 với mục tiêu 67,87 & 67,50.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 68,60, có thể tới 68,95 & 69,55.

  Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


  69,55
  68,95
  68,60
  68,37
  67,87
  67,50
  66,90


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  23/04/2018 12:08 CH

  Điểm xoay: 107,50

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 107,50 với mục tiêu 108,05 & 108,35.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 107,50, có thể tới 107,25 & 107,05.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


  108,65
  108,35
  108,05
  107,80
  107,50
  107,25
  107,05


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  23/04/2018 12:12 CH

  Điểm xoay: 1,2715

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2715 với mục tiêu 1,2790 & 1,2820.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2715, có thể tới 1,2685 & 1,2630.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


  1,2850
  1,2820
  1,2790
  1,2750
  1,2715
  1,2685
  1,2630


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  23/04/2018 12:09 CH

  Điểm xoay: 1,4045

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,4045 với mục tiêu 1,3985 & 1,3950.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,4045, có thể tới 1,4090 & 1,4140.

  Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,4045 giới hạn khả năng tăng giá.


  1,4140
  1,4090
  1,4045
  1,4010
  1,3985
  1,3950
  1,3910


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  23/04/2018 12:07 CH

  Điểm xoay: 1,2310

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2310 với mục tiêu 1,2250 & 1,2225.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2310, có thể tới 1,2335 & 1,2360.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


  1,2360
  1,2335
  1,2310
  1,2280
  1,2250
  1,2225
  1,2200


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  23/04/2018 12:07 CH

  Điểm xoay: 0,7700

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7700 với mục tiêu 0,7650 & 0,7630.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7700, có thể tới 0,7720 & 0,7740.

  Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7700 khả năng quay về 0,7650 là rất lớn.


  0,7740
  0,7720
  0,7700
  0,7680
  0,7650
  0,7630
  0,7600


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..