Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2018-12-17
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-12-14
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-12-13
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-12-12

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1240,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  mUA 1236,90 với mục tiêu 1235,00 & 1232,50.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1240,00, có thể tới 1243,00 & 1247,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1240


  1236,9


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1247
  1243
  1240
  1235
  1232,5
  1230


  Điểm xoay: 52,10

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 52,10 với mục tiêu 50,80 & 50,35.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 52,10, có thể tới 52,70 & 53,25.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  52,1


  51,27


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  53,25
  52,7
  52,1
  50,8
  50,35
  49,7


  Điểm xoay: 113,30

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 113,30 với mục tiêu 113,70 & 113,90.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 113,30, có thể tới 113,15 & 113,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  113,30


  113,50


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  114,05
  113,90
  113,70
  113,30
  113,15
  113,00


  Điểm xoay: 1,3365

  Khuyến nghị giao dịch:

  bÁN ở 1,3380 với mục tiêu 1,3400 & 1,3420.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3365, có thể tới 1,3340 & 1,3320.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3365


  1,3380


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3445
  1,3420
  1,3400
  1,3365
  1,3340
  1,3320


  Điểm xoay: 1,2560

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,2560 với mục tiêu 1,2605 & 1,2635.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,2560, có thể tới 1,2530 & 1,2515.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2560


  1,2580


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2665
  1,2635
  1,2605
  1,2560
  1,2530
  1,2515


  Điểm xoay: 1,1290

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,1290 với mục tiêu 1,1320 & 1,1340.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,1290, có thể tới 1,1270 & 1,1250.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1290


  1,1306


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1360
  1,1340
  1,1320
  1,1290
  1,1270
  1,1250


  Điểm xoay: 0,7150

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 0,7150 với mục tiêu 0,7300 & 0,7400.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 0,7150, có thể tới 0,7035 & 0,6960.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,7150


  0,7180


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7570
  0,7400
  0,7300
  0,7150
  0,7035
  0,6960