Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-02-20
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-02-19
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-02-18
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-02-16

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1334,75

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1334,75 với mục tiêu 1342,25 & 1351,25.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1334,75, có thể tới 1327,50 & 1322,50.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1334,75


  1341


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1356,75
  1351,25
  1342,25
  1334,75
  1327,5
  1322,5


  Điểm xoay: 56,20

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 56,20 với mục tiêu 55,35 & 55,05.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 56,20, có thể tới 56,90 & 57,60.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  56,2


  56


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  57,6
  56,9
  56,2
  55,35
  55,05
  54,65


  Điểm xoay: 110,45

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 110,45 với mục tiêu 110,80 & 110,95.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 110,45, có thể tới 110,35 & 110,25.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  110,45


  110,65


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  111,10
  110,95
  110,80
  110,45
  110,35
  110,25


  Điểm xoay: 1,3245

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,3245 với mục tiêu 1,3195 & 1,3150.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,3245, có thể tới 1,3280 & 1,3295.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3245


  1,3205


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3295
  1,3280
  1,3245
  1,3195
  1,3150
  1,3120


  Điểm xoay: 1,2990

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,2990 với mục tiêu 1,3100 & 1,3155.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,2990, có thể tới 1,2940 & 1,2890.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2990


  1,3068


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3190
  1,3155
  1,3100
  1,2990
  1,2940
  1,2890


  Điểm xoay: 1,1310

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,1310 với mục tiêu 1,1370 & 1,1400.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,1310, có thể tới 1,1275 & 1,1260.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1310


  1,1339


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1435
  1,1400
  1,1370
  1,1310
  1,1275
  1,1260


  Điểm xoay: 0,7145

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 0,7145 với mục tiêu 0,7190 & 0,7210.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 0,7145, có thể tới 0,7130 & 0,7120.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,7145


  0,7170


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7230
  0,7210
  0,7190
  0,7145
  0,7130
  0,7120