Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2017-06-28
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-06-27
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-06-26
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2017-06-23

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: http://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  28/06/2017 2:04 CH

  Điểm xoay: 1246,00

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1246,00 với mục tiêu 1257,00 & 1259,00.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1246,00, có thể tới 1241,00 & 1238,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


  1263,00
  1259,00
  1257,00
  1251,43
  1246,00
  1241,00
  1238,00


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  28/06/2017 3:39 CH

  Điểm xoay: 43,55

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 43,55 với mục tiêu 44,65 & 44,98.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 43,55, có thể tới 43,25 & 42,90.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


  45,25
  44,98
  44,65
  43,90
  43,55
  43,25
  42,90


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  28/06/2017 12:10 CH

  Điểm xoay: 112,00

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,00 với mục tiêu 112,45 & 112,65.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 112,00, có thể tới 111,80 & 111,55.

  Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 112,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


  113,00 *
  112,65 **
  112,45 ***
  112,12
  112,00 ***
  111,80 *
  111,55 *


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  28/06/2017 12:15 CH

  Điểm xoay: 1,3200

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3200 với mục tiêu 1,3110 & 1,3085.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3200, có thể tới 1,3235 & 1,3260.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


  1,3260 *
  1,3235 *
  1,3200 ***
  1,3151
  1,3110 **
  1,3085 **
  1,3050 **


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  28/06/2017 12:04 CH

  Điểm xoay: 1,2760

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2760 với mục tiêu 1,2860 & 1,2900.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2760, có thể tới 1,2735 & 1,2705.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


  1,2950
  1,2900
  1,2860
  1,2824
  1,2760
  1,2735
  1,2705


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  28/06/2017 12:03 CH

  Điểm xoay: 1,1280

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1280 với mục tiêu 1,1370 & 1,1400.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1280, có thể tới 1,1245 & 1,1215.

  Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 1,1280 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 1,1370.


  1,1425 **
  1,1400 *
  1,1370 *
  1,1350
  1,1280 ***
  1,1245 **
  1,1215 **


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  28/06/2017 12:12 CH

  Điểm xoay: 0,7575

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7575 với mục tiêu 0,7615 & 0,7625.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7575, có thể tới 0,7560 & 0,7550.

  Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


  0,7640
  0,7625
  0,7615
  0,7601
  0,7575
  0,7560
  0,7550


  Copyright © 1999-2017 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..